• Reklamacje / Gwarancja

Wszystkie produkty objęte są gwarancją.

 

Gwarancja producenta

Produkty posiadające kartę gwarancyjną należy reklamować w serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym producenta. 

 

Gwarancja K2distribution

Wszelkie inne należy odesłać do K2 na adres magazynu: ul. Konopnickiej 2/1, 41-800 Zabrze.

Zasadna reklamacja będzie skutkowała:

1. Naprawa

2. Wymiana

3. Korekta

Opłata diagnostyczna i transportowa.

W ponizszych przypadkach serwis gwarancyjny może nałożyć opłatę:

• Wada spowodowana winą użytkownika.

• Usterka nie została potwierdzona (test OK).

• Awaria z powodu nieprawidłowego działania / nieoryginalnego systemu operacyjnego.

• Gdy partner rezygnuje z usługi gwarancyjnej i chce uzyskać pomoc serwisową dotyczącą awarii urządzenia.

• Brak w zestawie integralnych akcesoriów (ładowarki, kable itp.)