• Reklamacje / Gwarancja

Wszystkie produkty objęte są gwarancją.

 

Gwarancja producenta

Produkty posiadające kartę gwarancyjną należy reklamować w serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym producenta. 

 

Gwarancja K2distribution

Wszelkie inne należy odesłać do K2 na adres magazynu: ul. Konopnickiej 2/1, 41-800 Zabrze.

Zasadna reklamacja będzie skutkowała:

1. Naprawa

2. Wymiana

3. Korekta