• Grupy rabatowe

Próg rabatowy

Limit obrotu Okres Upust
 Dropshipping na start na start

10%

Poziom I 2 000 PLN 30 dni

11%

Poziom II 20 000 PLN 60 dni

12%

Poziom III 50 000 PLN 90 dni

13%

PREMIUM 90 000 PLN 90 dni

15 %System automatycznie wylicza próg rabatowy na podstawie obrotu netto partnera w danym okresie.

Notoryczne opóźnienia w płatnościach lub nieopłacone faktury wykluczają z systemu grup rabatowych i degradują partnera do progu startowego.