• Zwrot towaru Klient końcowy -> K2

Zwrot towaru Klient Końcowy -> K2distribution (z pominięciem Partnera)

 

Obsługa zwrotów w ramach współpracy z K2distribution w systemie dropshipping.

- Koszt obsługi pojedynczego zwrotu - 10 zł netto

- Zwrot nie oznacza automatycznej korekty w relacji Partner - K2distribution

- Partner otrzymuje raport zwrotu (data przyjęcia, stan towaru /foto/)

- Magazynowanie towaru

- K2distribution decyduje czy możliwe jest rozpoczęcie procedury: Zwrot towaru w relacji Partner -> K2distribution

- Zwrocony towar pozostaje własnością Partnera